توضیحات
فرم شرکت در همایش دانشجویان نمونه کشوری در ادوار سی گانه
کد ملی * نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
استان محل تولد
* رشته تحصیلی * آخرین مدرک تحصیلی
سایر مدارک تحصیلی * برگزیده در رشته تحصیلی
برگزیده مقطع تحصیلی * منتخب جشنواره دانشجوی نمونه در سال
* برگزیده از دانشگاه نام دانشگاه
* وضعیت تحصیل کنونی مرتبه علمی
* وضعیت اشتغال به کار عنوان دقیق شغلی
* محل سکونت فعلی
* شماره تلفن همراه
* پست الکترونیک * تمایل به شرکت در همایش
تصویر پرسنلی فایل با فرمت jpg وارد گردد.
کد امنیتی