اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
آقاي صفوي زاده يه سمت دبيرهماهنگي امورمشترک مناطق ورزشي اداره کل تربيت بدني سازمان اموردانشجويان منصوب شد
آقاي صفوي زاده يه سمت دبيرهماهنگي امورمشترک مناطق ورزشي اداره کل تربيت بدني سازمان اموردانشجويان منصوب شد
1393/10/24 : طی حکمی آقای صفوی زاده یه سمت دبیرهماهنگی امورمشترک مناطق ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان منصوب شد متن حکم به شرح ذیل می باشد:  با اهدای سلام نظر به تشکیل مناطق هشتگانه امور دانشجویی و ضرورت هماهنگی و پیگیری فعالیت های ورزشی در قالب مناطق مذکور و با عنایت به تعهد، تخصص، سوابق، و تجارب ارزنده جنابعالی در امور ورزش دانشگاهی به موجب این حکم به سمت دبیر هماهنگی امورمشترک مناطق ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان  منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه خد ......
نشست مديران کل امورشاهدوايثارگردانشگاه ها وموسسات آموزش عالي منطقه يک کشور
نشست مديران کل امورشاهدوايثارگردانشگاه ها وموسسات آموزش عالي منطقه يک کشور
1393/10/21 : نشست مدیران کل امورشاهدوایثارگردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی منطقه یک کشور برگزار خواهدشد به گزارش روابط عمومی سازمان اموردانشجویان این نشست که شامل دانشگاه های مستقردراستان های تهران والبرز وقزوین میباشد باحضوردبیران امورشاهدوایثارگرمناطق هشت گانه . مدیرکل دانشجویان شاهدوایثارگرسازمان ومسئولین بنیادشهید وامورایثارگران تهران درروز دوشنبه مورخ 22/10/1393ازساعت 8تا18 درمحل تالارامیرکبیردانشگاه تهران برگزارخواهدشد . روابط عمومی سازمان ...
تدوين احکام مرتبط با حوزه دانشجويي در برنامه ششم
تدوين احکام مرتبط با حوزه دانشجويي در برنامه ششم
1393/09/25 : کارگروه تخصصی تدوین مواد و احکام مرتبط با حوزه دانشجویی در برنامه ششم توسعه از 22 مهرماه سال جاری با مشارکت صاحبنظران، متخصصان و مسئولان این حوزه با مسئولیت و حضور ریاست سازمان بطور هفتگی در محل سازمان تشکیل گردیده به گزارش روابط عمومی سازمان .  احکام مرتبط با حوزه های مختلف حوزه دانشجویی احصاء و بشرح زیر جمع بندی  گردید: موضوع بورس ( خارج، داخل، غیر ایرانی ) خدمات امور رفاهی دانشجویان تربیت بدنی، ورزش و فوق برنامه دانشجویان سلامت روان دانشجویان تبادل دانشجو با سایر کشورها ( در ......
نظام ارزشيابيسامانه رزومهاعزام با هزينه شخصيسامانه خدمات آموزشيدفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان