لوگوی سازمان

rahbari

ریاست سازمان و مدیران ادارات

ریاست سازمان و مدیران ادارات
هاشم داداش پور
 دکتری  معاون وزیر و رئیس سازمان
 02196664601-2  h-dadashpoor@saorg.ir
عباس قربانی
 دکتری  معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
 02196664501 ghorbani@saorg.ir
اردوان ارژنگ
 دکتری معاونت امور دانشجویان داخل
 02196664301 arzhang@saorg.ir
محمد جواد سلمانپور
 دکتری  معاون بورس و امور دانشجویان خارج
 02196664456  salmanpour@saorg.ir
محمد حسین قائد شرف
 کارشناسی ارشد  مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی
 02196664606 ghaedsharaf@saorg.ir
حسین امامعلی پور
 دکتری  مدیرکل دفتر طرح و برنامه
 02196664531 emamalipour@saorg.ir
 محمد هادی امید
 دکتری مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حراست سازمان 
 02196664491  omid@saorg.ir
محمد تابان
 دکتری  مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی
 02196664501  taban@saorg.ir
سید فردین تقی زاده
 دکتری  مدیر کل شاهد و ایثارگر
 02196664391 f.taghizadeh@saorg.ir
حامد ثقفی
 دکتری  مدیرکل امور دانش آموختگان
 02196664551  h.saghafi@saorg.ir
ابوالفضل دانشور
 دکتری  مدیر کل امور دانشجویان داخل
 02196664311  daneshvar@saorg.ir
جعفر رازقی
 دکتری  مدیرکل دانشجویان غیرایرانی
 02196664341  razeghi@saorg.ir
مجتبی شرانجانی
 کارشناسی ارشد مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی 
 02196664411  sharanjani@saorg.ir
مصطفی صالحی
 دکتری  مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی
 02196664481  salehi@saorg.ir
ابراهیم علی دوست قهفرخی
 دکتری  مدیر کل اداره کل تربیت بدنی
 02196664361  alidoust@saorg.ir
محمد محمدی مسعودی
 دکتری  مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان
 02196664421  masoudi@saorg.ir
ابراهیم نعیمی
 دکتری مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت
 02196664471 naeimi@saorg.ir
نادر میرزاده کوهشاهی
 دکتری  مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگوئی به شکایات
 02196664111 mirzadeh@saorg.ir
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :