اخبار اسلایدر

https://saorg.ir/portal/home/?238533/
خدمات پرکاربرد

دانشجویان داخلی

تاييد مدرک دانشجویان داخل جهت ترجمه
عنوان زیر خدمت
تاييد مدرک دانشجویان داخل جهت ترجمه
ارائه دهنده خدمت
  خانم رباط جزی 02196664313
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت
دستورالعمل و آیین نامه
راهنما
گردش کار
راهنمای ویدئویی
انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل (شناسه 18042389101)
عنوان زیر خدمت
انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل (شناسه 18042389101)
ارائه دهنده خدمت
  خانم رباط جزی 02196664313
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی داخل (شناسه 18072379102)
عنوان زیر خدمت
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی داخل (شناسه 18072379102)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664421
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18072379000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
ارائه فرصت تحقیقاتی به دانشجویان دکتری داخل (شناسه 18072379100)
عنوان زیر خدمت
ارائه فرصت تحقیقاتی به دانشجویان دکتری داخل (شناسه 18072379100)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02169994421
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18072379000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
برگزاری مسابقات ورزشی(المپیادها-مسابقات دانشگاهی-منطقه ای و قهرمانی)(شناسه 18042389109)
عنوان زیر خدمت
برگزاری مسابقات ورزشی(المپیادها-مسابقات دانشگاهی-منطقه ای و قهرمانی)(شناسه 18042389109)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664361
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه 18042389105)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه 18042389105)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664471
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید (شناسه 18042389104)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید (شناسه 18042389104)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664471
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
انتقالی، میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه 18042389111)
عنوان زیر خدمت
انتقالی، میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه 18042389111)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664391
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه 18042389110)
عنوان زیر خدمت
پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه 18042389110)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664361
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو (شناسه 18042389102)
عنوان زیر خدمت
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو (شناسه 18042389102)
ارائه دهنده خدمت
  سید مرادی  02196664321
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل (شناسه 18042389102)
عنوان زیر خدمت
کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل (شناسه 18042389102)
ارائه دهنده خدمت
  خانم رباط جزی 0219664313
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
مدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
معرفی دانشجوی نمونه (شناسه 18042389100)
عنوان زیر خدمت
معرفی دانشجوی نمونه (شناسه 18042389100)
ارائه دهنده خدمت
  خانم عمادی 02196664314
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042389000
مدارک لازم
مستندات سوابق آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
اعطای بورس تحصیلی دول (شناسه 18042382103)
عنوان زیر خدمت
اعطای بورس تحصیلی دول (شناسه 18042382103)
ارائه دهنده خدمت
  عتیقه چی 02196664373
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042382000
مدارک لازم
تصاوير کامل شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلی و ريزنمرات، وضعيت استخدامی (مربی يا غيرمربی)، موافقت نامه رسمي از رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالی با رعايت ضوابط و مقررات،گواهی آزمون زبان، معافيت تحصيلی يا کارت پايان خدمت، رزومه (فعاليت های آموزشی و پژوهشی و اجرايی)،تاييديه کميته علمی مربوطه (برگزاری مصاحبه حضوری)،قبل از انتخاب نام دانشگاه اعتبار و سطح دانشگاه از سايت اداره کل امور دانش آموختگان بررسی نماييد در صورت انتخاب دانشگاه نامعتبر، مسئوليت بر عهده متقاضی می  باشد.
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه

دانشجویان خارجی

ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج (شناسه 18072379101)
عنوان زیر خدمت
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج (شناسه 18072379101)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02169994421
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18072379000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
انتقال دانشجويان ایرانی خارج به داخل (شناسه 18041380105)
عنوان زیر خدمت
انتقال دانشجويان ایرانی خارج به داخل (شناسه 18041380105)
ارائه دهنده خدمت
  خانم محمدی 02196664318
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18041380000
مدارک لازم
آخرين گواهی اشتغال به تحصيل ، ريز نمرات تحصيلی ، (اگر دانشجوی دکتری پژوهشی و يا آموزشی ،پژوهشی در مرحله پايان نامه باشد نياز به گزارش پيشرفت تحصيلی نيز می باشد.)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه 18041380104)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه 18041380104)
ارائه دهنده خدمت
  خانم عصمتی 02196664437
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18041380000
مدارک لازم
تصوير گواهی اشتغال به تحصيل،تصوير گواهی پذيرش يا فرم I20 ،تصوير برگه ويزای تحصيلی،تصوير برگه خروج
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه 18041380102)
عنوان زیر خدمت
صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه 18041380102)
ارائه دهنده خدمت
   خانم عصمتی 02196664436
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18041380000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه 18041380103)
عنوان زیر خدمت
معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه 18041380103)
ارائه دهنده خدمت
   آقامیری 02196664324
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18041380000
مدارک لازم
گذرنامه ، اقامت معتبر دانشجويی، دانشنامه مقطع قبلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
صدور معرفی نامه تغییر وضعیت نظام وظیفه دانشجویان (شناسه 18041380101)
عنوان زیر خدمت
صدور معرفی نامه تغییر وضعیت نظام وظیفه دانشجویان (شناسه 18041380101)
ارائه دهنده خدمت
    خانم عصمتی 02196664436
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18041380000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
صدور معافیت تحصیلی (شناسه 18041380100)
عنوان زیر خدمت
صدور معافیت تحصیلی (شناسه 18041380100)
ارائه دهنده خدمت
     خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18041380000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی

دانش آموختگان داخلی

لغو تعهد آموزش رايگان (شناسه 18042385100)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رايگان (شناسه 18042385100)
ارائه دهنده خدمت
  سید مرادی 02196664321
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042385000
مدارک لازم
سوابق کاری (در صورت وجود) نامه عدم کاريابی (در صورت احراز شرايط)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل ها و آیین نامه ها
راهنمای ویدئویی

دانش آموختگان خارجی

ارزشيابی مدارك تحصيلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه 18042386100)
عنوان زیر خدمت
ارزشيابی مدارك تحصيلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه 18042386100)
ارائه دهنده خدمت
  سعیدی 02196664557
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042386000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی

خدمات عمومی

ثبت نام سامانه
عنوان زیر خدمت
ثبت نام سامانه
راهنمای ویدئویی

ثبت نام سامانه

رسيدگی و پاسخگویی به شكايات و پيشنهادات امور دانشجویان (شناسه 18042378000)
عنوان زیر خدمت
رسيدگی و پاسخگویی به شكايات و پيشنهادات امور دانشجویان (شناسه 18042378000)
ارائه دهنده خدمت
  خانم مرادی 02196664496
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042378000
مدارک لازم
سوابق کاری (در صورت وجود) نامه عدم کاريابی (در صورت احراز شرايط)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان (MSRT) (شناسه 18052377000)
عنوان زیر خدمت
برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان (MSRT) (شناسه 18052377000)
ارائه دهنده خدمت
  آقای مدامی  02196664448 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042378000
مدارک لازم
مدارک هويتی و تصوير آخرين مدرک تحصيلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383101)
عنوان زیر خدمت
تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383101)
ارائه دهنده خدمت
  خانم عموئی   02196664453
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18082383000
مدارک لازم
 کارشناسی به بالا، حداقل 30 سال سن، متاهل، معافيت يا کارت پايان خدمت .
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383100)
عنوان زیر خدمت
صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383100)
ارائه دهنده خدمت
  خانم عموئی   02196664453  
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18082383000
مدارک لازم
 کارشناسی به بالا، حداقل 30 سال سن، متاهل، معافيت يا کارت پايان خدمت .
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
پاسخ به استعلام دانشگاه‌ها (شناسه 18042390106)
عنوان زیر خدمت
پاسخ به استعلام دانشگاه‌ها (شناسه 18042390106)
ارائه دهنده خدمت
  موذنی 02196664489
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18042390000
مدارک لازم
اطلاعات هويتی و تحصيلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه

دانشگاه ها

بررسی صدور تاییدیه دانشنامه، گواهینامه موقت دانش آموختگان
عنوان زیر خدمت
بررسی صدور تاییدیه دانشنامه، گواهینامه موقت دانش آموختگان
ارائه دهنده خدمت
  آقای محمودی 02196664486
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-
راهنما

بررسی صدور تاییدیه دانشنامه، گواهینامه موقت دانش آموختگان

ورود سوابق دانشنامه های صادره
عنوان زیر خدمت
ورود سوابق دانشنامه های صادره
ارائه دهنده خدمت
  آقای محمودی 02196664486
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-
راهنما

ورود سوابق دانشنامه های صادره

ارزيابی عملكرد حوزه خدمات دانشجويی سازمان
عنوان زیر خدمت
ارزيابی عملكرد حوزه خدمات دانشجويی سازمان
ارائه دهنده خدمت
  آقای توکلی  02196664457
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-
راهنما

ارزيابی عملكرد حوزه خدمات دانشجویی سازمان

نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏ های دانشجویی
عنوان زیر خدمت
نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏ های دانشجویی
ارائه دهنده خدمت
  آقای توکلی  02196664457
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-
راهنما

نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏ های دانشجویی

ارزیابی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‏ ها
عنوان زیر خدمت
ارزیابی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‏ ها
ارائه دهنده خدمت
  آقای توکلی 02196664457
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-
راهنما

ارزیابی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ‏ها

صدور نامه فراغت از تحصیل
عنوان زیر خدمت
صدور نامه فراغت از تحصیل
ارائه دهنده خدمت
  آقای محمدی 02196664568
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-

صدور نامه فراغت از تحصیل

فرآیند صدور کد صحت
عنوان زیر خدمت
فرآیند صدور کد صحت
ارائه دهنده خدمت
  آقای موذنی 02196664489
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
لینک به خدمت
-
راهنما

فرآیند صدور کد صحت

276467

تعداد کل تاییدیه دانشنامه

36

تعداد خدمات الکترونیکی

70

درصد کاهش مراجعه حضوری طی 5 سال

دسترسی سریع به ادارات