اخبار اسلایدر
سال مهار تورم و رشد تولید
دانشگاه اصفهان به مقام قهرمان بسکتبال دانشجویان دختر شد
موسسه آموزش عالی زند شیراز قهرمان مسابقات فوتبال دانشجویان شد
ورزش را  با همکاری همه نهادهای علمی و مراکز آموزش عالی در تمامی سطوح دانشگاهی فعال خواهیم کرد
رایزنی دانشگاه ها با سازمان برنامه و بودجه برای جبران کسری تغذیه
پایان مسابقات با قهرمانی دانشگاه هرمزگان و مازندران در بخش دختران و پسران
دانشگاه شهید بهشتی قهرمان مسابقات ووشو دانشجویان شد