اخبار اسلایدر
1401/11/2

برگزاری مسابقات قهرمانی رشته‌های غیرالمپیادی در بهمن ماه 1401

مسابقات قهرمانی رشته‌های غیرالمپیادی تا پایان سال 1401 در 11 رشته ورزشی در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای توسعه ورزش قهرمانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی رشته‌های غیرالمپیادی در 11 رشته ورزشی در دو بخش دختران و پسران کرده است.

بر این اساس در بهمن ماه سال جاری 4 رشته ورزشی «1- رشته جودو در بخش پسران از 11 تا 14 بهمن ماه به میزبانی دانشگاه شیراز 2- رشته دوچرخه سواری در بخش دانشجویان پسر 9 تا 12 بهمن ماه و دانشجویان دختر 5 تا 8 بهمن ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان 3- رشته کوهنوردی 17 تا 18 بهمن ماه برای دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس و برای دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا  4- رشته نجات غریق در بخش دانشجویان دختر 15 تا 17 بهمن ماه و در بخش دانشجویان پسر 18 تا 20 بهمن ماه به میزبانی دانشگاه خوارزمی » برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ 7 رشته ورزشی در دو بخش دختر و پسر «هندبال، ووشو، بسکتبال سه نفره، در بخش دختر و پسر و فوتبال پسران» نیز تا پایان سال 1401 برگزار خواهد شد.