پذيرفته شدن مقاله دانشجوي تربيت بدني دانشگاه گيلان در آسيا

1399/09/30 09:51

مقاله خانم سمانه نظری، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا پذیرفته شد.
به گزارش روابط عمومیسازمان امور دانشجویان به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ،پیرو اعلام فراخوان فدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا AUSF در خصوص تهيه مقاله در رابطه با شرایط توسعه ورزش دانشگاهی در دوران شیوع کرونا در کشورهای مختلف، مقالاتی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان سراسر کشور به فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ارسال شد که از آن میان تعداد ٣١ مقاله ی برگزیده جهت قرار گرفتن در پروسه داوری فدراسیون آسیا به آن فدراسیون ارسال شد.
بنابراین گزارش از میان مقاله ارسال شده مقاله خانم سمانه نظری، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا جهت چاپ در ویژه نامه کمیته آموزش پذیرفته شد.
لازم به ذکر است عنوان مقاله خانم نظری : مطالعه تاثیرات ویروی کرونا بر ورزش ایران، با تاکید بر عملکرد فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایرانمی باشد.


After reviewing your articles attached, we accept no. 21 Studying the effects of Coronavirus on Iran sports: with emphasis on the performance of National University Sports Federation of Iran to be your countrys words in our special issue.
Hannah WANG
Secretariat
Chinese Taipei University Sports Federation

NotFoundImage

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است