اخبار و رویدادها
لیست اخبار
-
-
1397/06/27 : ...
-
-
1397/06/27 : ...
دکتر صديقي در نشست روساي دانشگاه ها و مراکز آموز عالي کشور: اختيارات معاونان دانشجويي دانشگاهها افزايش مي يابد
دکتر صديقي در نشست روساي دانشگاه ها و مراکز آموز عالي کشور: اختيارات معاونان دانشجويي دانشگاهها افزايش مي يابد
1397/06/19 : رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در راستای ایجاد مرکز خدمات دانشجویی در دانشگاهها، اختیارات معاونان دانشجویی دانشگاهها در حوزه رفاهی افزایش می یابد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، دکتر مجتبی صدیقی در نشست روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت ایران در حال برگزاری است، اظهار داشت: با هدف تقویت حوزه رفاهی دانشجویی دانشگاهها، از مهرماه سال جاری اختیارات معاونان دانشجویی دانشگاهها افزایش می یابد و معاونت های دانشجویی از یک استقلال نسبی برخوردار و ام ......